Keyword(s): Novorossiysk

Andrew Bondarenko  
Daily photos of Novorossiysk
Ship Spotting by Igor Torgachkin  
Sometimes fond of photographing ships in Novorossiysk (Tsemess) bay, this hobby is called Ship Spotting by Igor Torgachkin www.torgachkin.ru

Page 1 of 1